WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Švédsko uznalo náboženství věřící ve volné kopírování informací


Švédsko oficiálně uznalo novou náboženskou skupinu zaregistrovanu před Vánocemi, která věří ve volné sdílení informací tak, jako jiná náboženství věří v Boha. Sakrálními symboly tohoto náboženského směru jsou CRTL-C a CTRL-V - příkazy pro kopírování do a z schránky.

Celý text (anglicky)


Autor: Vladimír Stwora (diskuze Zvědavec)

Datum: 16 dubna 2012

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: