WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

VirtualBox


Oracle VM VirtualBox je špičkový virtualizační nástroj a ač je to k nevíře, je distribuován zdarma. Přímo ve svém systému můžete spouštět další OS, aniž byste jej museli instalovat na fyzické "železo". Je to snadné a bezpečné . celý virtuální počítač je normální soubor.


Tento návod předpokládá Linux jako hostitelský systém, Windows neřeší. VirtualBox můžete nainstalovat ze zdrojů nebo (lépe) odsuď. Proč lépe? Jednak to není ose(kaná) verze, druhak bývá novější.

VirtualBox

Obr. 1: VirtualBox

Vytvoření nového virtuálního počítače

Klikněte na velkou ikonu "Nový" pro spuštění průvodce. Zvolte si jméno instalovaného systému a vyberte typ operačního systému.

Zvolte název a typ OS

Obr. 2: Zvolte název a typ OS

Nastavte si, jak velkou část operační paměti vyhradíte virtuálnímu počítači. Můžete použít výchozí hodnotu, pokud však máte dostatek fyzické paměti, doporučuji přidat.

Nastavte velikost paměti

Obr. 3: Nastavte velikost paměti

Nyní potřebujete vytvořit virtuální pevný disk. Pokud už jste si nějaký virtuální disk vytvořili, můžete zvolit "Existující". Jinak zvolte "Nový" pro vytvoření nového.

Vytvořit nový pevný disk?

Obr. 4: Vytvořit nový pevný disk?

Vytvoření nového virtuálního disku

Pokud jste zadali vytvoření nového disku, otevře se další průvodce.

Průvodce vytvořením nového pevného disku

Obr. 5: Průvodce vytvořením nového pevného disku

Typ obrazu - doporučuji ponechat "Dynamicky se zvětšující obraz", který hned nezabere všechno místo, ale bude se postupně zvětšovat podle potřeb virtuálního systému, až do maximální nastavené velikosti virtuálního disku.

Typ disku

Obr. 6: Typ disku

Velikost disku - musíte nastavit i když je dynamický. Věnujte tomu pozornost, disk se poté už nedá zvětšit.

Velikost disku

Obr. 7: Velikost disku

Nastavení virtuálního počítače

Klepněte na ikonu "Nastavení". Většinu položek, pokud nemáte zvláštní požadavky, můžete ponechat ve výchozím nastavení. Snad jen pokud máte zájem používat "Sdílenou složku", pak na kartě "Sdílené složky" vyberte složku, kterou chcete sdílet. Tip: nejprve si zobrazte a uložte kartu "Obecné", bez této kontroly nebudete moci sdílenou složku nastavit. Můžete povolit 3D akceleraci (KDE4, GNOME3, COMPIZ).

Určení sdílené složky

Obr. 8: Určení sdílené složky

povoleni-3D akcelerace

Obr. 9: povoleni-3D akcelerace

Instalace systému

Klepněte na ikonu "Spustit". Vyberte ISO instalační obraz instalovaného systému, nebo ponechte fyzickou DVD mechaniku. Většinou, pokud je virtuální disk prázdný, vyskočí okno, kde můžete zadat, co se má vlastně bootovat. Jinak toto můžete změnit v "Zařízení > CD/DVD zařízení > Choose a virtual CD/DVD disc file".

Vyberte ISO

Obr. 10: Vyberte ISO

Pak započne stadardní instalace nového systému, stejná jaká probíhá při klasické instalaci na pevný disk.

Instalujeme

Obr. 11: Instalujeme

Spuštění nového systému

Klepněte na ikonu "Spustit". Někdy je nutno odpojit "CD mechaniku" (Nastavení > Systém). Nebo tamtéž jen změňte pořadí bootování, což je lepší.

Odpojení CD mechaniky

Obr. 12: Odpojení CD mechaniky

Přídavky pro hosta

Přídavky pro hosta jsou přídavné nástroje, přidávají mimo jiné možnost bezešvého režimu či sdílených složek, vylepšují chování myši, umožní zvýšit rozlišení, aj. Snad všechny návody popisují instalaci přímo ve VirtualBoxu + následná klasika (a taktně přitom zamlčují nutnost "kernel-devel" a dalších věcí ve virtualizovaném systému). Já toto řešení doporučuji až jako poslední možnost (a pro Microsoft Windows).

Klasický způsob instalace "Přídavků pro hosta": v jedoucím virtuálním stroji zvolte "Zařízení > Instalovat Přídavky pro hosta...", případně připojte ISO obraz s těmito. Ve virtualizovaném Linuxu přejděte na CD a jako root spusťte instalaci:

cd /media/cdrom
su
./VBoxLinuxAdditions.run

V některých distribucích bude nutno užít "sudo":

cd /media/cdrom
sudo bash ./VBoxLinuxAdditions.run

Ve Windows se vám spustí instalační průvodce. V moderních linuxových distribucích se o toto nemusíte vůbec starat, systém pozná, že je instalován do virtuálního počítače a "Přídavky pro hosta" nainstaluje samočinně. Pokud tomu tak není, zavítejte nejprve do jeho "Správce software" a hledejte něco jako "virtualbox-guest" či "virtualbox-ose-guest". Níže chování (+ postup instalace) běžných distribucí a OS:

Mageia, Mandriva, openSuse

Vše potřebné se nainstaluje automaticky a vše je hned plně funkční.

Kubuntu (Ubuntu, Mint...)

Ve virtuálním počítači nainstalujte "virtualbox-guest-x11" a zaveďte modul ("sudo modprobe vboxsf" nebo restart).

Fedora (Kororaa)

Fedora je z těch běžných distribucí jediná u které nevím. Můžete zkusit nainstalovat balíček "VirtualBox-OSE-guest" (ve Fedoře si musíte nejprve přidat zdroj "RPM-FUSION-FREE" (např. http://ftp.sh.cvut.cz/MIRRORS/rpm-fusion/free/fedora), v Kororaa(-e) (kurŇa, jak se to skloňuje?) nemusíte. Jenže to nefungovalo. Pak jsem zjistil, že "kernel-headers" je v jiné verzi než "kernel". Jenže po instalaci "toho správného" jsem už nenabootoval... :-( Pokud se Vám nebude dařit, zkuste výměnu přes USB zařízení (návod je níže), popř. SMB (Samba) či NFS.

Microsoft Windows

Je nutno zvolit klasický způsob instalace "Přídavků pro hosta": v jedoucím virtuálním stroji zvolte "Zařízení > Instalovat Přídavky pro hosta...", případně připojte ISO obraz s těmito. Ve virtualizovaných Windows se samočinně spustí instalátor.

Výměna dat mezi hostitelským a virtuálním systémem pomocí "sdílené složky"

Linux

Je nutné mít nainstalovány "Přídavky pro hosta" a v "Nastavení > Sdílené složky" mít určenu sdílenou složku hostitelského počítače - při vypnutém virtuálním počítači klepněte na ikonu "Nastavení", pak na kartě "Sdílené složky" vyberte složku, kterou chcete sdílet. Tip: nejprve si zobrazte a uložte kartu "Obecné", bez této kontroly nebudete moci sdílenou složku nastavit.

Poté spusťte virtuální počítač a v něm vytvořte složku, která bude fungovat jako sdílená. Musí mít práva zápisu uživatelem (Vámi). Pak spusťte konzoli (libovolný emulátor terminálu) a napište:

su <enter>
mount -t vboxsf vbox-sd /home/mircy/vbox-sd -o dmode=1777;fmode=1777

V Ubuntu (a spol):

sudo mount -t vboxsf vbox-sd /home/mircy/vbox-sd -o dmode=1777;fmode=1777

Místo prvního "vbox-sd" napište název sdílené složky na HOSTITELSKÉM počítači, místo "/home/mircy/vbox-sd" pak cestu ke sdílené složce ve VIRTUÁLNÍM počítači. Tedy "mount -t vboxsf HOSTITEL /PATH/VIRTUAL". Parametry "-o dmode=1777;fmode=1777" zajistí, že budete moci i zapisovat.

Pokud příkaz proběhne v pořádku a sdílení je funkční, můžete učinit zápis do /etc/fstab VIRTUÁLNÍHO počítače. To proto, aby jste nemuseli po každém startu vše připojovat znovu. Před tímto však velmi doporučuji učinit zálohovací snímek virtuálního počítače (o snímkování dále). V "normálním" Linuxu zadejte:

su <enter>
echo -e "\nvbox-sd /home/mircy/vbox-sd vboxsf gid=500,uid=500 0 0\n" >> /etc/fstab

V Ubuntu a spol mi příkaz >sudo 'echo -e "\nvbox-sd /home/mircy/vbox-sd vboxsf defaults 0 0\n" >> /etc/fstab'< ani žádná modifikace nefunguje (neumím to :-)), musel jsem jít oklikou: "sudo kwrite /etc/fstab", tedy editovat v "Kwrite" (Geditu) - dopsat na konec řádek "vbox-sd /home/mircy/vbox-sd vboxsf defaults 0 0". Jinak v pohodě.

Microsoft Windows

Spusťte "Tento počítač" a jděte na "Nástroje > Připojit síťovou složku" (v "sedmičkách" "Nabídka > Počítač > Připojit síťovou jednotku", vyberte si "písmenko" a jako cestu zadejte "\\vboxsvr\HOSTITEL" (v mém případě by to tedy bylo "\\vboxsvr\vbox-sd"). Obsah výměnné složky je poté přístupný v "Sítích".

Zachycení myši a klávesnice

Vždy když je aktivní okno virtuálního počítače, uzme hostiteli veškeré stisky kláves, někdy i kurzor myši. Pro přepínání však můžete použít PRAVÝ Ctrl.

Uložení stavu virtuálního počítače

Virtuální počíač nemusíte klasicky vypínat. Místo toho jeho okno můžete zavřít vypínacím tlačítkem (křížkem) a z nabídky vybrat "Uložit stav počítače". Aktuální stav virtuálního počítače se uloží a při příštím spuštění jednak nastartuje rychleji, druhak bude přesně ve stejném stavu, jako když jste končili.

Snímkování

Snímek ve VirtualBoxu uloží aktuální stav virtuálního počítače, a i když pak virtuální počítač "totálně dodrbete", nic moc se nestane, vždy se můžete vrátit k předchozímu snímku (= ke stavu virtuálního počítače).

VAROVÁNÍ: ve VirtualBoxu je jakási chyba - po obnovení některých snímků dojde k poškození virtuálního počítače, tento se nespustí (viz. obr.). "Řešením" je vyzkoušet jiné snímky (přičemž první je funkční vždy). Důrazně proto doporučuji snímkovat co nejčastěji, ať máte z čeho vybírat.

Virtuální počítač nelze spustit

Obr. 13: Virtuální počítač nelze spustit

Uložení (sejmutí) snímku

V okně běžícího virtuálního počítače jděte na "Počítač > Sejmout snímek...", nebo pomocí klávesové zkratky HOST+T, ve starších verzích HOST+S (klávesou HOST je ve výchozím nastavení PRAVÝ Ctrl).

Obnovení snímku

V hlavním okně (při vypnutém virtuálním počítači) se přepněte na kartu "Snímky". Zvolený snímek obnovíte třeba přes pravé tlačítko myši.

Obnovení snímku

Obr. 14: Obnovení snímku

Automatické připůsobení velikosti okna

Virtualizovaný systém může vyplnit celou aktuální velikost okna. Zapnutí: "Náhled (ve starších verzích 'Počítač') > Automaticky přizpůsobit hostovanou obrazovku", nebo HOST+G.

Automatické připůsobení velikosti okna

Obr. 15: Automatické připůsobení velikosti okna

Celoobrazovkový režim

Virtualizovaný systém také může vyplnit celou obrazovku. Zapnutí: "Náhled (ve starších verzích 'Počítač') > Přepnout do režimu celé obrazovky", nebo HOST+F.

Celoobrazovkový režim

Obr. 16: Celoobrazovkový režim

Pokud máte navíc zapnuto "Automatické připůsobení velikosti okna", plocha virtualizovaného systému zaplní celou obrazovku. Většinou budete chtít právě toto.

Celoobrazovkový režim + automatické připůsobení velikosti okna

Obr. 17: Celoobrazovkový režim + automatické připůsobení velikosti okna

Bezešvý režim

Efektní (a pro někoho možná i přínosný) je "bezešvý režim", dokáže zobrazovat okna aplikací virtualiovaného systému přímo na ploše hostitelského systému. Nejste tedy omezeni oknem VirtualBoxu. Nelze ale sdílet soubory, to lze pouze přes "sdílenou složku". Pro bezešvý režim je nutno mít nainstalovány "přídavky pro hosta". "Náhled (ve starších verzích 'Počítač') > Přepnout do bezešvého režimu", nebo HOST+L.

Bezešvý režim

Obr. 18: Bezešvý režim

Spuštění virtuálního počítače z příkazové řádky

Virtualizovaný systém lze spustit i přímo z příkazové řádky:

VirtualBox -startvm "Mageia 2 64"

Tento příkaz spustí virtuální počítač "Mageia 2 64". Můžete si tak vytvořit ikonku na ploše nebo v panelu, která spustí přímo daný systém.

USB zařízení

Seznam připojitelných USB zařízení vidíte v "Zařízení > USB zařízení". Pokud jsou USB zařízení zašedlá a nejdou připojit. může být, že nejste jako uživatel ve skupině vboxuser, pokud ne, v HOSTITELSKÉM systému otevřete emulátor terminálu a spusťte příkazy:

su <HESLO>
groupadd vboxusers
usermod -G vboxusers -a UŽIVATEL

A restartujte. Ve virtualizovaném Linuxu by všechna USB zařízení měla být normálně použitelná. Ne tak v Microsoft Windows. Speciálně pro tento rádoby systém si musíte stáhnout "Extension pack" a nainstalovat jej do VirtualBoxu:

su
VirtualBox /PATH/*.vbox-extpack

Tedy například "VirtualBox /home/mircy/Stažené/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.8.vbox-extpack". Poté povolte v "Nastavení > USB" USB 2.0, pak to (možná) bude fungovat i v Microsoft Windows. Pochopitelně všechna ta výměnná zařízení musí mít souborový systém FAT nebo NTFS, třeba EXT4 Microsoft jaksi neumí. :-)

Uff! :-)
Probíhající kompilace ve VirtualBoxu

Obr. 19: Probíhající kompilace ve VirtualBoxu

Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 29 února 2012

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: