WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Česko ostrůvkem recese a zmaru


Česká ekonomika klesá již čtvrté čtvrtletí v řadě a za celý letošní rok zřejmě vykáže pokles přesahující 1 % HDP. Tento fakt samozřejmě vládnoucí strany přisuzují světové krizi. Zcela však opomíjí statistické údaje přicházející z okolních zemí, které hovoří – byť o nepatrném – ekonomickém růstu, čímž vládní teorii vyvrací. Silnou stránkou zůstává údajně bankovní sektor. To je opravdu vynikající výsledek. Výkon českého hospodářství se tak už neopírá o vyloženě produktivní odvětví, byť i bankovní sektor může vytvářet hodnoty a být impulsem, ale uvádět jej málem jako pilíř ekonomiky je minimálně podivné. Možná se už brzy bude jako páteř a zdravé jádro české ekonomiky zmiňovat síť exekutorů, jejichž podnikání zažívá v českých zemích nebývalou konjunkturu.

Celý text (Britské listy)


Autor: Miroslav Uhlíř

Datum: 25 listopadu 2012

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: