WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Soud v Malajsii shledal George W. Bushe vinným z trestných činů mučení a z válečných zločinů


Tribunál pro válečné zločiny v Kuala Lumpur shledal bývalého amerického prezidenta George Bushe a sedm dalších členů jeho vlády vinnými z mučení. Tribunál rozhodl jednomyslně, že to bylo spolehlivě prokázáno. Tribunál konstatoval, že osm obžalovaných osob se podílelo na vytvoření sítě instrukcí, memorand, direktiv, právních analýz a činů, které vedly k vytvoření společného plánu a účelu, společného podniku a spiknutí páchat mučení a válečné zločiny, ve vztahu k "válce proti terorismu".0

Celý text (Britské listy)






Autor: Jan Čulík

Datum: 14 května 2012

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: