WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Má Jan Fischer smůlu na prostředí?


Jan Fischer ve snaze zvýšit své vyhlídky na zvolení příštím prezidentem deklaruje, že se jako hlava státu zasadí o to, aby extrémisté-komunisté nezískali podíl na moci. Sám sice kdysi získal podíl na kariéře v důsledku vstupu do komunistické strany, ale tehdy to byla úplně jiná strana než dnes. Jak se sám vyznal, velmi si přál působit jako vysokoškolský učitel a stranická legitimace jej zvýhodňovala před nestranickou konkurencí.

Dnes už je to jiné. Dnes by se Jan Fischer necítil v komunistické straně vůbec dobře. Dříve se to v ní jenom hemžilo seriózními a korektními kariéristy, teď tam jsou samí neotesaní extrémisti. A to není vhodné prostředí pro společenský růst. Dnes je výhodné v sobě probudit duchovní lásku k Pentagonu a izraelské politice. Fondy sionistické lobby představují v nejisté době určitou záruku a i společensky si člověk polepší. Třeba si slavnostně potřese rukou s Henrym Kissingerem, obětavým politikem, kterého obavy z Jana Fischera a jiných tehdejších komunistů dovedly ke kariéře válečného zločince a podnikatele v průmyslu šíření strachu a bezpečnosti.

Celý text (Britské listy)


Autor: Michal Rubáš

Datum: 12 října 2012

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: