WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Pilíře, fondy a další důchodové pohádky


Občané jsou vyzýváni státem (a pochopitelně i zainteresovanými soukromými společnostmi) k tomu, aby si na důchod zodpovědně spořili. Co to ale znamená spořit a opravdu si tímto způsobem může celá generace zajistit důstojné stáří? Především bychom si měli uvědomit, že téměř nic nelze odložit „do budoucna“, peníze jsou jen čísla v počítači. Čísla, která sice ovlivňují to, jak je nakládáno se skutečným hmotným bohatstvím a službami, jak je bohatství rozdělováno, sama o sobě ale žádnou hodnotu nemají a bohatství nevytváří.

K čemu je vám desetimístná cifra v počítači? Ta sama o sobě nevypěstuje potraviny, ani vás neošetří. Nelze finančně „prožrat“ budoucnost, ani na ni naspořit. Samozřejmě finanční dluh nebo bohatství zcela reálné dopady mají, jedinec nebo i stát získá menší resp. větší podíl z koláče podle toho, má-li více nebo méně peněz než ostatní. Celkový koláč ale tučná konta zázračně nezvětší, stejně jako jej dluh nezmenší – i proto si svět relativně spokojeně funguje i za situace, kdy celkový dluh mnohonásobně překračuje celková aktiva. Z toho plyne jednoduchá věc – každý důchodový systém je průběžný, i když se tak netváří. Vždy se rozděluje z aktuálně vyrobeného zboží a dostupných služeb. Toto množství se nezvětší tím, že na účtech budou astronomická čísla. Nelze si uchovat do zásoby práci lékaře ani po dobu třiceti let skladovat potraviny.

Celý text (Britské listy)


Autor: Jan Lichovník

Datum: 20 listopadu 2012

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: