WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Řecká lež na druhou a německý vzor v české hospodářské politice


Řecká lež je už legendární pojem. Ono „na druhou“ v názvu článku pak odkazuje jednak k řeckým manipulacím se statistikami (o kterých se ovšem vědělo, i když se dnes pokrytecky tvrdí opak – pamatuji si, že jsem se o „řeckém kreativním účetnictví“ učila ještě jako studentka na VŠE), jednak pak k tomu, jakým způsobem bylo Řecko zneužito ve volební kampani v roce 2010. Řecko posloužilo jednak „morálně“ – výkřiky, že dluhy se musejí platit, že si Řekové (dále dosaďte dle libosti) rozežraně žili nad poměry atd., dodali především TOP09 konzervativní munici pro „nutná reformní opatření.“ Neustále mě překvapuje, kolik občanů těmto lžím ještě věří. Především shrnutím „Řekové“ podle nacionálního principu zastíráme skutečnost, že tu jsou nějaké sociální (ba přímo třídní) rozdíly, a že někteří Řekové – např. ti, kteří celé roky nemuseli platit žádné daně, jsa přátelsky navázáni na některou ze dvou hlavních řeckých partají, si žili opravdu, ale opravdu hodně jinak, než obyčejní Řekové zaměstnaní v sezónním zemědělství či cestovním ruchu. Zároveň se už téměř nikdo nezeptá, co to znamená „žít si nad poměry?“ Žijeme si nad poměry tím, že máme boty a nechodíme bosi, jak tvrdí Kalousek? Kdo určuje ony „poměry“, nad které bychom si neměli žít? Je to snad měřitelné zadlužením domácností? Ale u dluhů domácností jsou hlavní součástí hypotéky. Znamená tedy usilovat o vlastní bydlení být rozežraným „nad poměry“?

Celý text (Britské Listy)


Autor: Ilona Švihlíková

Datum: 14 dubna 2012

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: