WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Nový software v mých úložištích 46


V mých repozitářích opět přibylo trochu software pro Mageiu 3. Tentokrát jsem se zaměřil výhradně na vylepšení vzhledu KDE, přesněji na styly oken, dekorace oken a barvy (barevná schémata).


Styly oken (KDE styly)

Bespin

Jde o tato nová RPM: kde-style-belaja-for-bespin, kde-style-darkstone-for-bespin, kde-style-golubaja-for-bespin, kde-style-lgc-for-bespin, kde-style-roxydoxy-for-bespin, kde-style-titanium-for-bespin, kde-style-tosca-for-bespin, kde-style-t2-for-bespin, NAINSTALOVAT VŠE.

Styly bespinu jsou velmi zajímavé a často řekl bych překrásné. Mohou být i průsvitné nebo se vzorkem. Bohužel však tyto styly fungují výhradně v KDE/QT aplikacích, nikoli v GTK, a to ani v GTK2. Pro GTK2 okna je možno užít QtCurve, viz dále.

Jelikož styly bespinu je nejprve nutno do bespinu nainstalovat, tedy se tyto neobjeví v nastavení systému automaticky, pro ulehčení tohoto jsem vytvořil instalační skriptíky. Jako běžný uživatel jděte (například v Dolphinu) do složky /usr/share/apps/bespin-install a klepněte myší na zvolený styl. Tím dojde k jeho instalaci a tento můžete poté použít v ovládacím centru KDE (nastavení systému). Je možno klidně nainstalovat všechny, jejich výběr poté provedete v ovládacím centru KDE.

Změna stylu: Hlavní menu -> Nástroje -> Systémové nástroje -> Nastavení systému >>> Obecný vzhled a chování -> Vzhled aplikací -> Styl >>> Styl ovládacích prvků -> vybrat "Bespin" -> tlačítko "Použít" -> tlačítko "Nastavit..." >>> karta "Presets" -> vyberte styl -> tlačítko "Load" -> OK.

Změna úrovně průhlednosti: karta "Okna" -> Translucent windows -> nastavit "Opacity" -> OK, karta "Modal Dialogs" -> nastavit "Opacity" -> OK a karta "Menus" -> nastavit "Opacity" -> OK.

QtCurve

Jde o tyto nové RPM: kde-style-darkelement-for-qtcurve, kde-style-delta-for-qtcurve, kde-style-jeo-for-qtcurve, kde-style-jester-for-qtcurve, kde-style-metal-for-qtcurve, kde-style-onion-for-qtcurve, kde-style-oxygenlike-for-qtcurve, kde-style-qkdark-for-qtcurve, kde-style-t2-for-qtcurve, kde-style-xplastik-for-qtcurve, NAINSTALOVAT VŠE.

Tyto styly není zapotřebí nijak doinstalovávat, prostě je vyberete v ovládacím centru KDE. QtCurve však trpí chybou v případě nastavené průhlednosti. Nevím zda se tento problém vyskytuje pouze v mnou aktuálně používané verzi nebo je to nedostatek více verzí, ale já pozoruji, že okna KDE aplikací se stylem QtCurve, pokud mají nastavenou průsvitnost, se při spuštění umísťují přes sebe v levém horním rohu, nikoliv inteligentně. V GTK2 aplikacích je to v pořádku. Proto nemohu tento styl s nastavenou průsvitností doporučit pro KDE - viz dále.

Změna stylu: Hlavní menu -> Nástroje -> Systémové nástroje -> Nastavení systému >>> Obecný vzhled a chování -> Vzhled aplikací -> Styl >>> Styl ovládacích prvků -> vybrat "QtCurve" -> tlačítko "Použít" -> tlačítko "Nastavit..." >>> karta "Presets and Preview" -> vyberte styl -> OK.

Změna úrovně průhlednosti: karta "Opacity" -> nastavit -> OK.

Dekorace oken (KWIN styly)

Aurorae

Jde o tento nový RPM: kwin-style-30x-aurorae.

Jak název napovídá, obsahuje 30 okenních dekorací typu "Aurorae". Tyto dekorace jsou dnes docela preferovány, avšak není možno měnit barvy (odstíny), respektive nereagují na nastavení systémových barev. Prostě jsou, jaké jsou.

Volba okenní dekorace: Hlavní menu -> Nástroje -> Systémové nástroje -> Nastavení systému >>> Vzhled a chování oken -> Vzhled pracovní plochy -> Dekorace oken >>> vybrat -> tlačítko "Použít".

DeKorator

Jde o tento nový RPM: kwin-style-20x-for-dekorator

V podstatě něco podobného, barvy jsou rovněž natvrdo nastavené, avšak dají se měnit. Vzhled těchto dekorací však bývá značně extravagantní. V balíčku je 20 různých dekorací.

Volba okenní dekorace: Hlavní menu -> Nástroje -> Systémové nástroje -> Nastavení systému >>> Vzhled a chování oken -> Vzhled pracovní plochy -> Dekorace oken >>> vybrat "deKorator *verze*" -> tlačítko "Použít" -> tlačítko "Nastavit dekoraci..." >>> karta "Themes" -> vyberte styl -> OK.

Pokud na kartě "Barvy" povolíte "Colorize frames", budou barvy přebírány z nastavení barev (většinou špatně). Některé dekorace umějí i převzít úroveň průsvitnosti z nastavené průsvitnosti oken (takové jsou však vzácné, ve výše uvedeném balíčku toto dokáže "Tragedy 2").

Smaragd

Jde o tyto nové RPM: kwin-style-belaja-for-smaragd, kwin-style-golubaja-for-smaragd, kwin-style-40x-for-smaragd, NAINSTALOVAT VŠE.

Jde o dekorace, původně určené pro Compiz/Emerald, viz článek. Motor Smaragd umožňuje používat dekorace emaraldu přímo v KWIN.

Klasická instalace je dosti obtížná. Je nutno extrahovat archív se stylem do složky $HOME/.emerald/theme, s tím, že vše co tam bylo předtím je nutno smazat. Doporučuji raději použít originální "Emerald theme manager" (urpmi emerald) k instalaci či modifikaci témat. Prostě spusťte "Emerald theme manager" (Hlavní nabídka -> Nástroje -> Emerald Theme Manager) a navolte téma. Pak v nastavení KDE (Hlavní menu -> Nástroje -> Systémové nástroje -> Nastavení systému >>> Vzhled a chování oken -> Vzhled pracovní plochy -> Dekorace oken >>> vybrat "Smaragd" -> tlačítko "Použít" -> Dekorace oken se změní na vybrané "emerald" téma.

Změna dekorace se však neprojeví vybráním motivu v "Ovládacím centru Emeraldu", ale až restartem KWIN (stačí v "Ovládacím centru KDE" přepnout okenní dekoraci na jinou a pak zpět na "Smaragd").

Barvy (color schemes)

Jde o tyto nové RPM: kde-color-scheme-belaja, kde-color-scheme-darkstone, kde-color-scheme-dark, kde-color-scheme-delta, //kde-color-scheme-golubaja, kde-color-scheme-jeo, kde-color-scheme-lgc, kde-color-scheme-lgc, kde-color-scheme-onion, kde-color-scheme-qkdark, kde-color-scheme-roxydoxy, kde-color-scheme-titanium, kde-color-scheme-t2, kde-color-scheme-xplastik, NAINSTALOVAT VŠE.

Změna barev: Hlavní menu -> Nástroje -> Systémové nástroje -> Nastavení systému >>> Obecný vzhled a chování -> Vzhled aplikací -> Barvy >>> karta "Barvy" -> vybrat -> tlačítko "Použít"

Tipy, řešení, příklady

Neprůsvitné styly

Klasika, můžete užít téměř jakoukoli kombinaci.

  • Styl - KDE: jakýkoliv.
  • Styl - GTK2: jakýkoliv vhodný nativní nebo QtCurve nebo Oxygen-gtk.
  • Styl - GTK3: jakýkoliv vhodný nativní nebo Oxygen-gtk.
  • Dekorace oken: jakákoliv.
Průsvitné styly

Průsvitnost zvládají Oxygen-transparent, QtCurve a Bespin. Jak jsem psal výše, QtCurve s nastavenou průsvitností má problémy s KDE aplikacemi, proto je vhodné pro aplikace KDE používat spíše styl Bespin a QtCurve vyhradit pro aplikace GTK2.

Různé styly pro KDE/QT a pro GTK - návod: Nejprve vyberte a nastavte styl pro KDE (Bespin, Oxygen-transparent, ...), poté k tomu připasujte okenní dekoraci a nakonec zvolte styl QtCurve (pro GTK2), vyberte co nejpodobnější, případně jej upravte. Přes nastavení GTK vyberte styl QtCurve ["Obecný vzhled a chování -> Vzhled aplikací -> GTK" (musíte mít nainstalovány balíčky oxygen-gtk, oxygen-gtk3, kde-gtk-config)]. Pro KDE/QT aplikace zvolte styl Bespin (Oxygen-transparent, ...). Musíte si s tím pohrát, aby KDE/QT i GTK2 aplikace vypadaly co nejpodobněji.

  • Styl - KDE: Bespin, Oxygen-transparent.
  • Styl - GTK2: QtCurve.
  • Styl - GTK3: jakýkoliv vhodný nativní nebo Oxygen-gtk (okna GTK3 však nebudou průhledná).
  • Dekorace oken: jakákoliv, ale viz ***.

*** U průsvitných stylů "Bespin" je výběr vhodné okenní dekorace složitější. Ideální bývá najít okenní dekoraci stejného názvu jako styl, často patří k sobě (například mé vlatní Bespin styly "Belaja" a "Golubaja" mají i své Emerald/Smaragd dekorace). Jinak musíte zkoušet. Ještě o řád obtížnější to je v případě stylů s obrázkem/vzorkem. Pokud použijete dekoraci "Bespin", budou KDE okna třeba vypadat super, ale u GTK to bude horší (i když u tmavých barev to lze překousnout - vizte poslední obrázek). Další možností je úmyslně užít něco hodně odlišného, třeba nejakou "šílenost" typu DeKorator/Smaragd.

Styl

Obr. 1: Styl "Bespin - Belaja" + dekorace oken "Smaragd - Belaja"

Styl

Obr. 2: Styl "Bespin - Golubaja" + dekorace oken "Smaragd -Golubaja"

Styl

Obr. 3: Styl "Bespin - DarkStone Translucent" + dekorace oken "Bespin"

Styl

Obr. 4: Styl "Bespin - DarkStone Translucent" + dekorace oken "Bespin" + styl pro GTK2 "QtCurve - Jester (průhlednost 75%) + barevné schéma "DarkStone Dark" + ikony "oxyTablets-dark"

Pokud chcete instalovat klepnutím na výše uvedené odkazy, nainstalujte si Webgurpmi (stáhnout). Webgurpmi je funkční v Opeře, Konqueroru, Rekonqu, Firefoxu, částečně i v Google Chrome / Chromiu.

Zdroje si můžete přidat pomocí skriptu Add Media (stáhnout pro 64-bit, pro 32-bit).

Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 19 prosince 2013

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: