WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Buďme jako oni


Účelem globálních ekonomických změn posledních třiceti let je otevřít národní ekonomiky takovým způsobem, aby byli proti sobě postaveni pracující ze všech koutů světa, aby si sráželi cenu své práce. Ideologie konkurence a konkurenceschopnosti je přitom předepsána pouze pro střední a nižší vrstvy obyvatelstva. Tak, aby globální držitelé koncentrovaného bohatství z toho zcela mimo soutěž profitovali. Jedním z výdobytků novější francouzské sociologie je popis životního způsobu nejbohatších vládnoucích rodin: globální elita je sjednocená, stojí na solidaritě, její členové se chrání a hájí, protože si uvědomují své kolektivní zájmy, jejich aktiva fúzují a využívají své synergie. Kdybyste navštívili školy, kam příslušníci globální elity posílají své děti, nenarazili byste tam na nejmenší známky soutěživosti. Velmi bohatí lidé dneška, obývající uzavřené rezidenční čtvrti ve velkých prestižních městech, spravují své prostory společně podle principů kolektivního či komunitního vlastnictví.

Individualismus a soutěživost je totiž kultura chudoby, je určená pro ty dole. Ti nahoře se o drobky neperou, oni spolupracují. Jan Keller vystihuje, že globální elita dnes jediná mezi společenskými skupinami tvoří kolektivně uvědomělou třídu přesně dle požadavků Karla Marxe. A tito lidé chtějí skrze své politické a mediální služebníky prosadit, abychom bojovali mezi sebou o přežití. Poté, co si veškeré zdroje zprivatizovali. A této svojí globální představě propůjčují rétoriku svobody a demokracie. Jedním z klíčových nástrojů zvyšování jejich nadvlády je eliminace sociálního státu. Když odstraníte sociální práva, klesne cena práce, protože člověk přijme jakékoli pracovní podmínky. Bez sociálního státu mizí svoboda volby. Je to jako, když vás shodí z paluby. Máte svobodu vyjednávat s kapitánem o podmínkách kontraktu, zatímco šlapete vodu. Sociální stát je molo, které zaručí, že nemusíte přijmout všechno, že máte svobodu volby.

Celý text (Britské Listy)


Autor: Michal Rubáš

Datum: 01 března 2013

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: