WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Byl Stalin horší nebo lepší než Truman a Roosevelt?


Podívejte se na tuto hrůzostrašnou fotografii: děti – vězni v Gulagu. Nápis na dřevěné tabuli nad nimi zní: „Ti, kdo budou mluvit přes dráty, budou zabiti“.
Titulek uvádí: „Rusko, nástupce sovětského systému. Kolektivní Gulag“. To je nechutné.

Ale pak tu byl ještě zlý stalinista, který uveřejnil fotografii celou. A ukázalo se, že horní část nápisu na dřevěné tabuli byla napsána finsky. Děti na fotografii jsou skutečně vězni Gulagu, ale šlo o finský tábor, konkrétně o 6. Finský koncentrační tábor v Petrozavodsku. Během okupace sovětské Karélie Finy bylo ve městě Petrozavodsk vybudováno sedm táborů pro místní rusky mluvící obyvatele. V táboře č. 6 bylo 7,000 lidí. Dotyčná fotografie byla pořízena poté, co sovětské jednotky osvobodily 28. června 1944 Petrozavodsk.

Celý text (Zvědavec)


Autor: Alexander Shirokorad

Datum: 04 dubna 2013

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: