WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Konec demokracie v Jižních Čechách aneb Kupředu, hnědá


Řádně zvolená jihočeská radní Vítězslava Baborová neunesla fašistický nátlak vůči její osobě a ze zdravotních důvodů rezignovala. Sama k tomu uvádí: „Jsou vedeny v osobní a neférové rovině. Ohrožují nejen mě, ale i mou rodinu. Jsem jenom žena, která neunesla fašizoidní nátlak, a z vyčerpání jsem skončila na antidepresivech."

Stalo se tak na brutální nátlak hrstky zpitomělých studentíků, jejich fašistického učitele, laxní ředitelky a jako obvykle díky podpoře oficiálních médií. (Slovo "fašistický" v tomto článku používám ve smyslu "protidemokratický", nikoli tedy v původním, ani Hitlerem překrouceném významu). Nejspíše si většina oněch studentíků nyní myslí, že vykonali správnou věc a jsou nyní patřičně hrdí, ale ve skutečnosti pošlapali demokratický výsledek voleb.

Bohužel dnešní školství produkuje sice odborně kvalifikované, ale politicky vypatlamé blbečky, s vymytými mozky propagandou, neschopné samostatného uvažování a názoru. K této věci viz. článek na Britských listech: Proč propadají někteří mladí lidé tak lehce manipulaci? Jak by pravil farář ze slavné trilogie Slunce, seno...: "S tímhle materiálem se pracovat nedá...".

V článku Proti výsledkům demokratických voleb se nedemonstruje, ať jsou zvolení politikové jakkoliv 'nemožní' píše Jan Čulík: "V hodnocení skandálního 'svržení' radní Baborové protidemokratickými demonstranty v jižních Čechách jsem nucen jít dál než Karel Dolejší. V demokratických volbách zvolené politické strany mají mandát jmenovat radními, koho ony uznají za vhodné, a není možné, aby se toto demokratické rozhodnutí většiny snažily zvrátit antidemokratické skupinky. Obávám se, že není možno rozlišovat mezi radní Baborovou z jižních Čech ani radním Sloupem v karlovarském regionu. Jmenování těchto lidí na základě demokratického mandátu není možné kádrovat. Je docela pravděpodobné, že paní Baborová je dobrá, nepolitická odbornice na školství, kdežto pan Sloup normalizačním politrukem, který se nepoučil. Marná sláva, opakuji, pokud to pomalejším mozkům nedochází: Ti lidi byli jmenováni do funkcí na základě DEMOKRATICKÉHO MANDÁTU, slyšíte? Není naprosto možné ani jednoho z nich kádrovat".

A Marek Řezanka píše: "Jsem tímto stavem nadmíru znepokojen. Znepokojen z toho důvodu, že jsem přesvědčen, že došlo k nebezpečnému precedentu. Člověk zvolený v demokratických volbách byl naprosto nedemokratickými metodami štvanice dohnán k rezignaci, navzdory vůli většiny přítomných voličů. Přitom za tlakem stojí malá skupina lidí, někteří z vás ani nemáte volební právo. Kdyby za vámi nestála mainstreamová média, nedosáhli byste ničeho."

Dnes jsem obdržel zajímavý email. Jistě se jeho obsah nedá brát doslovně, nicméně, jak znám mentalitu obyčejných lidí, dokáži si představit, že scénář by se mohl tímto směrem ubírat. Demokracie se čím dál více mění v demokratůru s směřuje k totalitě.


Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 31 ledna 2013

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: