WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Hypotéza globálního oteplení se nepotvrzuje


Stálý monitoring ledové a klimatické situace v Antarktidě, který uskutečňuje Ruská antarktická výprava, nepotvrzuje hypotézu globálního oteplení. Oznámil to na tiskové konferenci v Petrohradu náčelník Antarktické výpravy Valerij Lukin.

Podle jeho slov, obrovský masiv údajů, které dostávají výzkumníci Antarktidy z palub vědeckých lodí a z pěti celoročních antarktických stanic, a také rozbor změn ledové situace svědčí o cykličnosti změn podnebí, nikoli však o globálním oteplení jakožto stabilní tendenci. Na potvrzení svého tvrzení vyprávěl Lukin o neobyčejně těžké ledové situaci v okolí ruské stanice Novolazarevskaja. Nehybná pole ledu tlustého 2 až 3 metry se tam letos prostíraly až na 18 kilometrů od břehu, kdežto v předchozích letech připlouvaly lodě přímo ke stanici po čisté vodě.

Valerij Lukin připomenul rovněž dějiny osvojení Severní ledové cesty v Arktidě: V r. 1932 proplula po této trase samostatně, bez pomoci ledoborců, motorová loď Sibirjakov, v r. 1933 narazil ledoborec Čeljuskin na ledové překážky teprve 15 kilometrů od Beringova průlivu. A předtím, na začátku 20. století, se uskutečňoval hydrografický průzkum tohoto regionu jen pomocí ledoborců. A pak byla trasa po dlouhá desetiletí přístupná jen pro ledoborce. V současné době se stává Severní mořská cesta zase přístupnější pro lodě.

Celý text (Hlas Ruska)


Autor: ?

Datum: 15 června 2014

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: