WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Americké války – stroj na peníze. Žádné svinstvo jim není dost velké. Jenomže co s Rusem? A světový padouch číslo jedna Vladimir Putin se dopouští tohoto zločinu...


Často se u různých komentátorů můžeme dočíst, jak války, které vedou Spojené státy, končí naprostým fiaskem. Americká vojska zemi opouštějí a zanechávají za sebou chaos a zmar a celkový účet se šplhá do stovek miliard dolarů Zajímavé ale je, že nikdo z oficiálních představitelů USA tyto války negativně nehodnotí. Jak je to možné? Že by v jejich očích splnily očekávání? Na války vedené USA musíme zkrátka pohlížet trochu jinou optikou. Každá taková intervence sleduje několik cílů. Jsou to cíle geostrategické, cíle politické a cíle ekonomické. Velmi často se tyto cíle prolínají, že je obtížné rozpoznat, kde jeden končí a druhý začíná. Ty první dva cíle se ruku v ruce snaží udržet v chodu americké globální impérium. Názorným příkladem je irácké tažení. Politickými cíli této války byla remodelace politické mapy Blízkého Východu a dosazení takového vedení země, které bude vůči americkým zájmům řekněme kooperativní. Geostrategickým cílem bylo umožnit umístění vojenských základen na území Iráku tak, aby spolu s dalšími základnami spoluutvářely obkličující prstenec okolo dvou velmocí, které jediné mohou být vyzyvatelem USA v boji o multipolární globální systém – Ruska a Číny. Co je ale hlavní jsou ekonomické cíle.

Jednoduchým příkladem budiž fabrika, která znečistí životní prostředí, majitelé pak firmu nechají zkrachovat a následnou sanaci ekologických škod platí stát. V praxi amerických válek to znamená, že zatímco náklady na vedení války, udržování kontingentu a „pomoc“ dané zemi jdou z kapes daňových poplatníků, zisky z nákupu zboží a služeb americkým státem jdou do privátních kapes. Primárně jsou to armádní dodavatelé. A že je to řádné spektrum výrobků a služeb od kancelářských sponek až po střely s plochou dráhou letu. Druhou skupinou, která na těchto intervencích profituje jsou často těžební společnosti. Ty po splnění politického cíle invaze, tedy dosazení proamerické vlády (kdysi se říkalo loutkové nebo banánové), získávají licence pro těžbu místního nerostného bohatství (v případě Afghánistánu to byla například nedotčená ložiska železné rudy, mědi, kobaltu, zlata a lithia, Irák je jasný - ropa, plyn).

Dále přichází na řadu stavební korporace, které začnou budovat infrastrukturu, aby se tam prý lidem žilo lépe, to je ta nejvíce propagandisticky prodávaná „pomoc“ dané zemi. Ve skutečnosti je tato infrastruktura nutná, aby se měly po čem přepravovat vytěžené suroviny a mohly se rychle a efektivně přesouvat vojenské jednotky. No a protože USA hospodaří s deficitním rozpočtem, tak poslední v řadě mlsají banky a finanční instituce, které jsou věřiteli státu. V případě Afghánistánu je zde ještě jeden bonus a tím je afghánské opium, jehož produkce se od pádu Talibanu ztrojnásobila (a z opia vyrobený heroin se mimojiné následně transportuje přes jinou okupovanou zemi, Kosovo, do Evropy). Inu je potřeba z něčeho financovat převraty, černé operace a politické vraždy. Ve státním účetnictví by se to blbě vyjímalo.

Celý text (EUPortal)


Autor: Jaroslav Moučka

Datum: 20 srpna 2014

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: