WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Analytik Koller píše, jak to prý opravdu bylo v roce '68. Možná vám to vyrazí dech


Vojenský analytik Martin Koller sepsal k výročí srpna 1968 text, ve kterém zpochybňuje řadu dodnes oblíbených a některými snad i záměrně přiživovaných mýtů o této historické chvíli. Realita podle něj mohla být úplně jiná, neboť kolem tohoto období existuje řada nezodpovězených otázek.

Proto Koller zmiňuje teorii, kterou je třeba považovat za konspirační, ale úplně vyloučit ji nelze. Touto teorií je, že pražské jaro bylo špičkovou operací sovětských tajných služeb. Podstatou byl puč v ÚV KSČ, který do čela dostal doposud nepříliš známého funkcionáře Alexandera Dubčeka. Ten již v dětství poznal SSSR, v padesátých letech tam pak studoval. Koller připomíná, že zahraniční studenti sovětských politických škol mívali blízko k tajným službám, jen se o tom od roku 1990 příliš nemluví. Jeho spojencem byl například Josef Smrkovský, účastník Pražského povstání, který vehementně odmítal pomoc Vlasovců a trval na tom, že Prahu má osvobodit pouze Rudá armáda. A třetí zásadní postavou byl penzionovaný generál Ludvík Svoboda, podle některých historiků rovněž agent sovětské GPU.

Celý text (Parlamentní Listy)


Autor: ?

Datum: 21 srpna 2014

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: