WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Bagatelizaci zločinů Spojených států vnímám stejně jako bagatelizaci holocaustu


Člověk skutečně nevychází z údivu, kolik nesmyslných tvrzení čeští novináři posedlí ukrajinskou krizí dokáží, pravděpodobně za svitu luny v úplňku, vytvořit. Novinář Michal Musil na internetových stránkách ihned.cz uvádí alespoň v mých očích zcestnosti typu „V dějinách najdeme omyly, chyby, dokonce i zločiny americké zahraniční politiky: tiché přihlížení vraždám a podpora nechutných režimů ospravedlňovaná argumentem, že jde o "menší zlo" stojící proti "většímu zlu", tedy sovětskému totalitnímu komunismu“. Skutečně nedokáži posoudit, jestli tuto bagatelizaci utrpení milionů lidí v desítkách rozvrácených zemí autor myslí vážně, nebo se jen nachází v dočasném pominutí smyslů vinou agresivní Luny.

Chtěl bych vyjádřit jisté rozčarování nad tím, jak nedostatečně je veřejnost obeznámena s oněmi „prohřešky“ USA ve stylu „dělaly se přece chyby, soudruzi, ale z krizového vývoje jsme se poučili“. (...) Americké “omyly“, „chyby“ nebo „tiché přihlížení vraždám“ jen v Indočíně zanechaly tři země v troskách, zatímco Kissingerův rozkaz k bombardování Kambodže “chci, aby zasáhli všechny cíle – velká letadla, malá letadla, všechno co můžou udělat. Vezměte všechno, co létá na všechno, co se jen pohne“ je de facto pobízení ke genocidě. (...) Americká agrese, jež měla za úkol zničit národně osvobozenecké ambice ve Vietnamu, a její rozšíření do dvou okolních zemí přinesla smrt asi 4 milionům lidí. Další miliony osob zmrzačila a vysídlila (asi 12 milionů lidí podle statistik Bílého domu); dodnes se v regionu rodí znetvořené děti následkem největší chemické války v dějinách, která kontaminovala ornou půdu a spálila tamní lesy na troud.

A nyní se podívejme, jak probíhala ruská anexe Krymu, kde se počet obětí dal spočítat na prstech jedné ruky, i když násilí v ostatních částech Ukrajiny eskaluje a krize ještě bohužel zdaleka není zažehnána. Obdobné je to s rusko-gruzínskou válkou, v níž padly řádově stovky lidí, a již neprovázela žádná obří destrukce. Jak to, že barbar ranku Putina při těchto vojenských operacích nepovraždí statisíce lidí, vždyť je to právě Putin – tresť žlučovitého zla? A zároveň hleďme na jazykovou hysterii české novinářské a politické obce. Samozřejmě, že USA jsou horší než Putin, příkladů je přehršle – tento pohled Musil ale vnímá jako smutný fakt. Avšak, podle jeho mínění, „zahraniční politiku tam (v USA) tvořili různí prezidenti z dvou různých stran, které se na základě svobodných voleb střídají u moci a které se tvrdě kritizují“. Ó, ten cynický alibismus pro bagatelizaci či přímo omluvu týkající se milionů povražděných „americkými hochy“ a jejich spojenci.

Celý text (Britské Listy)


Autor: Daniel Veselý

Datum: 19 dubna 2014

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: