WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Deset ran asociálně nedemokratických


Za tragédii sociální demokracie je možno považovat pozbytí smyslu její existence. Po více než sto letech svého bytí totiž nepředstavuje stranu hledající systémovou změnu, ale stala se etablovaným systémovým pilířem. Pilířem, který jde na ruku neoliberální politice a zájmům nadnárodních korporací.

Sociální stát? Neznáme Asi nejmarkantněji zatloukaným hřebíčkem do rakve sociální demokracie je její přístup k tzv. fiskálnímu paktu. Strana, jež má být ochránkyní sociálního státu, podporuje politiku, jež nahrává toliko maximalizaci zisku nadnárodních korporací. Nahrává politice, jež nepočítá s penězi na školství, zdravotnictví, vědu a výzkum či ochranu životního prostředí. Politice, jejímž cílem je levná poddajná pracovní síla, z níž bude pumpováno více a více. A do toho možná uslyšíme, jak máme zdravou ekonomiku – a již méně uslyšíme (ne-li vůbec), jak nezdravou máme nezaměstnanost. Kolotoč, kdy se sníží koupěschopnost – a tím pádem poklesne výroba a nebude potřeba tolik zaměstnaných – se rozjede naplno. Šetřit se bude na všem podstatném, takže naše konkurenceschopnost ještě o něco klesne. Mirka si budeme plést s Bohoušem, protože pro nás budou něco jako duchovní bratři. Oba se zaklínají stejnými léčebnými metodami, jež připomínají klystýry doktora Grünsteina (z Osudů dobrého vojáka Švejka).

O tzv. církevních restitucích toho bylo napsáno poměrně hodně. Vcelku jasně a zřetelně byly vyjmenovány důvody, proč by v podobě, v jaké byly schváleny, nikdy přijaty být neměly. Mluvilo se a psalo se o prolomení Benešových dekretů, o prolomení hranice 25. 2. 1948, o přehlížení První pozemkové reformy. Stejně tak jsou známy okolnosti, za nichž byl zákon přijat a následně expremiérem Nečasem, dnes stíhaným pro podezření z uplácení, podepsán. Ničeho z toho si ale sociální demokraté nevšímali. Lenka Procházková, která argumenty proti současné podobě zákona o tzv, církevních restitucích shromáždila, je pro ně vzduch. Místo toho se dali na modlení, aby si církevní představitelé ubrali trochu peněz – a mohlo se to vydávat jako velkolepé vítězství sociální demokracie. Tito představitelé si ale na peníze šahat nedali –- a tak rádoby plamenné projevy sociálních demokratů působí v dnešním světle poněkud směšně. Mohou se snad ještě divit, že je mnozí voliči již neberou vážně?

Celý text (Britské Listy)


Autor: Marek Řezanka

Datum: 16 června 2014

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: