WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Dôvodom zostrelenia lietadla IL-76 s ukrajinskými vojakmi mohli byť rozpory v samotnej armáde


Zástupca sebaobrany včera povedal, že lietadlo bolo zostrelené raketou. "Ak si pozriete terén a videozáznam, tak vidíte, že raketa musela byť vypustená z priestoru letiska v kolíznom kurze," vysvetlil v nedeľu spolupracovník agentúry. "Ak by bola raketa vystrelená obrancami mesta, musela by letieť z iného miesta a iným smerom" - doplnil. "Pretože bolo lietadlo zostrelené v tesnej blízkosti letiska, je jasné, že ho museli zostreliť ukrajinskí vojaci. Letisko je obsadené kyjevskými vojakmi a sebaobrana sa tam nevie dostať," povedal predstaviť obrancov mesta.

yslovil domienku, že príčinou zostrelenia lietadla bol komplikovaný vzťah medzi ľvovskými a dnepropetrovskými parašutistami, ktorí sú dislokovaní v priestore letiska. Tieto dve skupiny po sebe strieľali. "Na prilietajúcom lietadle boli dnepropetrovskí parašutisti. Možno ľvovskí vojaci nechceli pripustiť, aby sa k ich dnepropetrovským kolegom pridali posily," informoval spolupracovník agentúry.

Celý text (Hlavné Správy)


Autor: ?

Datum: 16 června 2014

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: