WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Jak Boris Stomachin „kritizoval Putinovu imperiální politiku“


V článku „O útlaku novinářů v Rusku" píše Julia Berezovská, že „Novinář Boris Stomachin vykonává už druhý vězeňský trest v pracovním táboře za články, zveřejněné na internetu, v nichž kritizoval to, co charakterizoval jako Putinovu imperiální politiku. Byl shledán vinným z podpory terorismu." Myslím že stojí za to podívat se na osobu Stomachina blíže, pro posouzení, zda byl odsouzen právem či nikoliv, míní Jan Pěkník.

Tak ve svém článku „Smrt Rusku!“ Stomachin píše: „S Ruskem není a nemůže být žádné vyjednávání, o jakém mluví Aslan Maschadov. Rusko je možné jedině zlikvidovat. A JE TŘEBA ho zlikvidovat, - je to opatření preventivní sebeobrany lidského rodu od té zvířecí dábelštiny, kterou v sobě nese Rusko od doby prvních masových vražd a trestů za kritiku vlády, od doby připojení Novgorodu a Kazaně. Rusy je třeba zabíjet, zabíjet a nic jiného – není mezi nimi nikdo normální, inteligentní, s kým by bylo možné mluvit a na jejichž chápání by se bylo možné opřít. Musí být zavedena tvrdá kolektivní odpovědnost všech Rusů, všech loajálních občanů Ruska za činy vlády, kterou si zvolili – za genocidu, za masové vraždy, tresty, mučení... Žádné dělení vrahů na viné a nevinné odteď být nesmí.“ (…) „Zabíjet, zabíjet, zabíjet! Zalít krví celé Rusko, nemít s nikým nejmenší slitování, postarat se neprodleně organizovat alespoň jednu nukleární explozi na území RF – takový musí být program radikálního Odporu, jak ruského, tak čečenského, jakéhokoliv! Nechť Rusové po zásluhám sklízí to, co zaseli.“ -

Celý text (Britské Listy)


Autor: Jan Pěkník

Datum: 15 října 2014

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: