WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

K roli křesťanství v dějinách Evropy


Text věnuji Tomáši Halíkovi, nádhernému předobrazu mefistofelského ďábla!

Jsem nucen polemizovat s rozšířeným pohodlným establishmenťáckým, měšťáckým klišé: kořeny evropské společnosti a kultury jsou křesťanské. To je z velké míry pitomost. Evropská společnost a kultura se ve skutečnosti tvořila a emancipovala soustavně n a v z d o r y totalitní římskokatolické církevní organizaci a její konzervativní, intolerantní a egocentrické (theocentrické) dogmatice.

Tato evropská kultura byla zplozena především antickou společností - vposledku římským imperiálním establishmentem, který byl univerzální v celém Středomoří a ve většině Evropy i Blízkého východu. Šlo o .vysoce vyspělé, v dobovém měřítku velmi kulturní a nábožensky tolerantní zřízení. V řadě svých vrcholných představitelů byl antický odkaz velmi humanistický (Marcus Aurelius) a vzdělánímilovný (obrovské veřejné knihovny v Římě, Alexandrii, Serapeiu a mnohde jinde).

Křesťané do toho kontextu vpadli zprvu jako plebejští sektáři bez valného vzdělání, jako totalitně, nesnášenlivě a agresivně naladění barbaří a nedali pokoj, dokud říši neovládli - ovšem to vládla už sociálně proměněná církev, ovládaná vysokými společenskými kruhy. Vládla pak už na Západě úpadku impéria a rozkladu antického zřízení, který křesťanům svým způsobem i vyhovoval a sváděl k triumfálním tanečkům na troskách antické kultury. Byli to v prvých staletích svého světského panování neotesaní, omezení, dogmatičtí barbaři uvědoměle zavrhující antickou kulturu jako pohanskou a zkaženou, zavrhovali a likvidovali výsledky předchozí vzdělanosti a kultury. Vedeni byli velmi intolerantní vizí jediné pravdy, jediného uspořádání společnosti. Byli to křesťanští fundamentalisté, kdo vypálil starověkou knihovnu v Serapeiu u Alexandrie. Tu druhou, velkou alexandrijskou vyplálili fanatičtí mohamedáni s velmi inteligentním zdůvodněním, jež však svou totalitní logikou bylo vlastní i křesťanům: buď je v těch knihách totéž, co je v Koránu - a pak jsou zbytečné. Anebo je v nich něco jiného, nežli je v Koránu - a pak jsou nebezpečné! A bylo to! A během staletí se v Evropě opakovaly fundamentalistické ikonoklastické kampaně, tedy ničení výtvarných a umělecných děl ve snaze o očistu víry a návrat k notně zidealizovaným prvotním poměrům církve. Křesťané si zvykli, že oni jsou pupek světa a pohanskou učenost a umění měli velice dlouho v opovržení. Na Aventinu v Římě, před Michelangelovou knihovnou stojí skvostná římská jezdecká socha Marca Aurelia. Nebyla zničena křesťany jen díky jejich omylu - považovali ji za sochu svého idolu, císaře Konstantina ... .

Celý text (Britské Listy)


Autor: Petr Kužvart

Datum: 20 května 2014

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: