WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Mírový projekt


Do Evropy se válka jako ozbrojený útok proti cizímu státu vrátila po 54 letech v březnu 1999 a předznamenala nové tisíciletí. Nepřítelem se stala Jugoslávie, záminkou obrana muslimských separatistů (do té doby teroristického uskupení) před etnickými čistkami, legitimací nepřijatelné ultimatum rozmístění jednotek NATO na jugoslávském území. Madelaine Allbright přesvědčovala evropské politiky, že Miloševič do tří dnů po zahájení útoku kapituluje. Ti protiprávní agresi NATO a humanitární bombardování civilních cílů očividně překousli aniž by se alespoň dodatečně zeptali, zda tomu sama věřila či zda vědomě lhala a která z obou variant je horší. Velká část jich pak v roce 2008 uznala i státní samostatnost Kosova, přestože to bylo další očividné porušeni mezinárodního i evropského práva, připouštějícího změnu hranic jedině se souhlasem dotčených států. Nejmocnější sedlák zapráská bičem a ostatní se podřídí, vysvětlil tehdá principy evropské mezinárodní politiky ministr Schwarzenberg.

Ale zpět domů do Evropy. Neexistuje žádný důvod ani aby podporovala panické reakce USA, ani aby jednala v režii kruhů, které USA ohrožují zevnitř. Ve své současné podobě poutají transatlantické vazby Evropskou unii k potápějícímu se Titaniku. Nalézt konstruktivní východiska znamená velice radikální kroky. Alternativou je však trpně přihlížet, jak jsou Evropa i USA manipulovány do stále nových destabilizací a válek, které dříve či později zasáhnou i je.

Celý text (Britské Listy)


Autor: Přemysl Janýr

Datum: 10 října 2014

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: