WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Petr Hájek napsal o "rudé krávě" Jiřině Šiklové, která prý patřila patřila k nejostřejším a nejvíc nebezpečným mladým bolševikům. A Václav Havel s Jaromírem Štětinou...


Stále stejný scénář. Pokud někdo namítne, že Sovětský svaz a Rusko bylo totéž, žije dál uvnitř paradigmatu „srpnové lži“. Rusové byli ve skutečnosti první obětí sovětského režimu, nastoleného státním převratem v roce 1917. Lenin a spol. jej zorganizovali za pomoci a za peníze amerických, britských a německých bankéřů a průmyslníků. Zvláště Německo chtělo tímto způsobem ukončit První světovou válku – což se mu ostatně podařilo. Jenže pak se „revolucionáři“ vymkli kontrole svých sponzorů.

Rusové nás neokupovali. Stalin nebyl Rus, ale Gruzínec. Také Chruščov byl po matce spíše Ukrajinec – což mimochodem dal najevo připojením Krymu ke své „vlasti“. Oba byli sovětští vůdcové, nikoli ruští. Totéž platí o Brežněvovi. Nejviditelnější budovou Moskvy, stojí hned pod Kremlem, byla centrála Komunistické internacionály, ústředí světové sovětské revoluce. Mimochodem – po rozpadu SSSR jelcinovské Rusko její slavnou obří hvězdu na střeše nahradilo příznačně „hvězdou“ německé značky Mercedes. Dnes už tam není ani ta.

nvazi do Československa v srpnu 1968 samozřejmě neprovedlo Rusko, ale Sověti, potomci Stalina a Chruščova – ve spojení se „Sověty“ z Polska, NDR, Maďarska a Bulharska. Ostatně v pražských ulicích tehdy na Rusy člověk příliš nenarazil. Mnohem více zde bylo šikmookých vojáků ze středoasijských republik Sovětského svazu. Neokupoval nás tedy Rus, Polák, Maďar či (znovu po třiceti letech) Němec – ale „mezinárodní bolševik“. Ale hlavně – nešlo o okupaci.

Celý text (EUPortal)


Autor: Petr Hájek

Datum: 22 srpna 2014

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: