WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Pohádka o caru Vladimírovi


„A tahle bude o caru Vladimírovi, ale pak hned spát...“ klimbnul strýček Nikita. Hlava se mu svezla na stůl a zdálo se, že usnul. „Nalijte strýčkovi, no tak!“ Křikla Nina na děti. Malému Sergejovi se už nechtělo běhat kvůli každému stakanu do kuchyně a postavil před strýčka celou láhev. Vodka zavoněla pokojem a strýček Nikita otevřel oči.

„A teď k té pohádce o caru Vladimírovi. Tehdy vládl veliké zemi, ta se jmenovala Rus. Vladimír byl vládce smířlivý a snažil se vést věci v poklidu a být se všemi za dobře. Hned u jeho hranic ležela menší země, Ukrajina. Byla tak blízko Rusi, že to občas vypadalo, jako by k ní patřila. Ukrajinský král se prý navíc s carem Vladimírem přátelil. Vládcové Protějších zemí ale časem dostali na tu zem zálusk: a protože cara Vladimíra příliš v lásce neměli, rozhodli se ho obejít. Pomohli davu nespokojenců na velikém náměstí k tomu, aby svrhl krále téhle Ukrajiny a dosadil na trůn jiného. Toho, který zemi připojí k Protějším zemím. Toho, který ji přinese to moderní slovo, o kterém jsem už mluvil.

„A co tedy udělal Car?“ „Co mohl? Mohl ke své zemi připojit část té Ukrajinské a poslat tam i další své vojáky, lidem tam by to tenkrát asi nevadilo. Snad by to i uvítali. Jenže to by se na cara pak Protější země dívaly skrz prsty. Nebojovaly by proti němu, ale přestaly by s ním prostě mluvit. A to Vladimír nechtěl, byl to přece smířlivý člověk. A tak ustoupil. Nechal Ukrajinu Ukrajinou a dokonce svá vojska, která tam už dlouhá léta předtím pobývala, vrátil zpátky na Rus.“ „Takže to dopadlo dobře?“ podala Nina lahev Nikitovi. „Vidíš tu okolo nějakou Rus? Velikou zemi?“ zeptal se jízlivě strýček. „Tak vidíš. Žádná tu není.“

Celý text (Britské Listy)


Autor: Cyril Podolský

Datum: 30 března 2014

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: