WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

RAND Corporation: Ukrajinský pitaval, americký manuál


Návod k masakrům na hlavičkovém papíře: Petro Porošenko – „čokoládový monarcha“, co „jede“ na tvrdý chlast – má „zahraniční poradce“. To, že jim zobe z ruky, není „konspirační konstrukce“. Nově to dokládá i indiskrece, zasluhující frenetické ovace. Řeč je o „důvěrném memorandu“ americké RAND Corporation. RAND – znalec ví – je zkratkou „výzkumu a vývoje“ („research and developlment“, „R and D“). RAND Corporation je levobočkem studené války. Gážistou predátorského libida je i na jejích troskách. Porošenkovi dodala manuál „protiteroristické operace“. „Jediným praktickým řešením“ – praví ta velitelská instrukce - je „bleskový zdrcující úder proti separatistům a teroristům, provedený bez ohledu na veřejné mínění a cenu, již si vyžádá“. Neb jakékoli „otálení by šance na úspěch operace dramaticky snížilo“. Z „politických a materiálních nákladů“ si nemá dělat hlavu.

Zadání ředitele planety, stojící před kyjevskými pimprlaty, zahrnuje „tři fáze“. Cílem prvé je „totální izolace vzbouřeného regionu“. Alibi hledá v tom, že „všichni obyvatelé doněckého a luhanského regionu už na opuštění zóny konfliktu měli času dost“. Kdo to neudělal, bude „považován za komplice nepokojů či osobu, u níž našly podporu“. V obou regionech „bude vyhlášeno stanné právo. Místní úřady budou zbaveny všech pravomocí, ústava bude suspendována. Zavede se přímá prezidentská správa.“

„Region bude vojensky obklíčen a uzavřen vůči jakémukoli pohybu zboží i lidí, regionu i něj ven. Zvláštní pozornost se zaměří na oblasti, sousedící s Ruskem. Rozhlasové a televizní vysílání, internetová síť, komunikace z pevných i mobilních telefonů budou v regionu vyřazeny z provozu. Na dobu od 20:00 do 6:00 se zavede zákaz nočního vycházení. Zahraniční média, působící v regionu, budou podléhat zvláštnímu režimu.“ Cílem druhé etapy je „očista dobytého území“ („mop-up“). „Kruh, jímž ozbrojené složky sevřou vzbouřené regiony do kleští, se bude stahovat postupně. Pozemním úderům budou předcházet nálety na strategické kapacity protivníka, dělostřelecká a minometná palba…V zájmu snížení ztrát naší živé síly se v určitých případech nevylučuje ani nasazení nekonvenčních zbraní.“ „Na obydlená sídla udeří jako první obrněná technika. Likviduje zbylá ohniska odporu a zastřelí každého, kdo bude ozbrojen. Po ní nastoupí pěchota a přesune všechny dospělé muže do internačních táborů. Kdokoli bude klást odpor, bude na místě popraven. Děti do 13 let a osoby starší 60 let budou dislokovány ve zvláštních zařízeních, situovaných ještě dál od zóny protiteroristické operace.“

Celý text (Střípky ze světa)


Autor: ?

Datum: 1 srpna 2014

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: