WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Ruská odpověď na západní sankce


Rusko zavádí vlastní příslušné sankce proti Západu a Ukrajině. Prezident Putin podepsal výnos, vláda připravila seznam zemědělské produkce a potravin zakázaných pro dovoz do RF. Ruští výrobci toto opatření uvítali, EU a USA v podstatě donutily Rusko k odpovědi na jejich neodůvodněný nátlak v souvislosti s ukrajinskou krizí. Potravinové „protisankce“ Moskvy se týkají ovoce, zeleniny, masa, mléčných výrobků a surovin ze zemí, které dříve zavedly diskriminační protiruské sankce. Na dobu jednoho roku byly zakázány dodávky hovězího, vepřového, sýrů, drůbeže, mléka, ryb a salámů ze zemí EU, USA, Austrálie, Kanady, Norska a Japonska.

Katastrofální následky může mít omezení importu mléčné produkce a zeleniny pro Polsko, Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Tyto země mimochodem nejaktivněji podpořily výzvy USA k potrestání Moskvy za její „ukrajinský kurs.“ A na Ukrajině, která vyvážela do Ruska 50-80% své mléčné produkce a zeleniny, se může trh vůbec zhroutit. Rusko dost dlouho snášelo politické útoky, jež byly činěny pod rouškou absolutně protizákonných ekonomických zákazů a omezení, řekl politolog Semjon Bagdasarov: -Jsou to EU a USA, které vyhlásily Rusku „ekonomickou válku.“Pouze jsme učinili odvetné kroky. Když se EU dnes odvolává na pravidla WTO, chtěli bychom připomenout, že Rusko již varovalo: sankce EU proti RF odporují pravidlům této organizace. Dnes je pozdě mluvit o WTO, měli začít sebou.

Celý text (Hlas Ruska)


Autor: Andrej Feďašin

Datum: 7 srpna 2014

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: