WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Rusko se rozhodlo změnit ekonomickou orientaci


Rusko míří na Východ. Ochlazení vztahů se Západem a pokusy vyvinout tlak na Moskvu se staly impulzem k změně obchodní orientace země. I když, Rusko už dávno plánovalo navázat těsnější kontakty s asijsko-pacifickým regionem.

Rusko reviduje ekonomické vztahy, říkají analytici. Dříve byl preferován těsný kontakt především se Západem, kde jsou už známy pravidla hry a rozvité ekonomické vztahy. Ale se změnou nálad v Evropě a USA se musí Rusko otočit směrem na Východ. Rusko získalo silnou motivaci upevnit své postavení na asijském trhu. Přičemž experti vidí příčinu nejen v sankcích, které neměly žádoucí efekt a nemohou ho ani mít.

Celý text (Hlas Ruska)


Autor: Taťjana Golovanova

Datum: 21 června 2014

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: