WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Ukrajina - tunel na konci světla


Na Ukrajině probíhá nad všechny pochybnosti občanská válka. Je tam příliš mrtvých, aby se to ještě dalo nějak diplomaticky vyřešit. Po masakru v Oděse byla tato šance mizivá, nyní je prakticky nulová. Kyjev se nehodlá s »teroristy« bavit a snaží se je buď zlikvidovat, nebo vyhnat do Ruska. Ono je navíc otázkou, zda Kyjevské vedení je schopno nějak tuto situaci vůbec řešit. Značná část vojenských operací jde totiž mimo něj. (V dalším textu pokud je jmenována Amerika nebo EU vůbec to neznamená, že se jedná o zájmy těchto subjektů. Vláda USA zastupuje zřejmě zájmy společností a bank mezinárodního významu. Politiku EU zase určují úředníci často nevolení, nevázaní zájmy žádného státu...).

Již příští rok po zimě, kdy se ukáže, že značná část plynu opět zmizela, bude cesta přes Ukrajinu asi uzavřena. Žádné sankce, jen důsledné plnění smluv. Se zálohové platby se Ukrajina zřejmě až do doby změny režimu nevykroutí a na zálohy nebude. Pokud bude uveden do provozu obchvat Ukrajiny jižním směrem, tak EU si bude moct nějakou dobu vydechnout. Pro Ukrajinu to ale bude drtivá rána. Do značné míry by to ale znehodnotilo investice USA, takže uvidíme jak to dopadne... Pod vlajkou »nepřítel mého nepřítele« se zřejmě podaří vytvořit silný blok, který bude schopen odpoutat se časem od dolaru (a podle okolností možná i od eura). Bude vytvářen vlastní bankovní systém, oběh zboží (burza), energií a surovin atd. Pochopitelně i vlastní obranná iniciativa. Některé z těchto věcí již fungují, zbytek se urychleně buduje. Zbrojení se díky »revoluci« na Ukrajině již také rozbíhá na plné obrátky. Rusko spolu s Čínou se cítí ohroženy a budou vyzbrojovat i spřátelené státy.

Celý text (Haló Noviny)


Autor: Jaromír SEMBDNER

Datum: 27 srpna 2014

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: