WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Ve světě se objevila nová „velká sedmička“


Ve světě se objevila nová „velká sedmička“. Píše o tom list Financial Times, který do ní zařadil prakticky všechny země BRICS, tedy Brazílii, Rusko, Indii, Čínu a kromě nich ještě Mexiko, Indonésii a Turecko. Mínění expertů vychází ze zprávy Mezinárodního měnového fondu, ve které se hovoří o tom, že souhrnný ukazatel HDP těchto zemí činí zhruba 38 bilionů dolarů a převyšuje HDP tradiční „sedmičky“.

Celý text (Hlas Ruska)


Autor: ?

Datum: 14 října 2014

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: