WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Vše, co jste nevěděli o Putinovi a Rusku, se dočtete zde. Znalkyně tamních poměrů promluvila


ROZHOVOR Natalia Sudlianková je novinářka běloruského původu, která již téměř 15 let působí v České republice. Je šéfredaktorkou ruskojazyčného časopisu Pražský Telegraf, někdejší zaměstnankyní Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda. Přispívala do časopisu Týden či do Lidových novin, poslední dobou bývá hostem publicistických relací České televize, kde komentuje situaci na Ukrajině.

Jak je na tom Rusko se svobodou slova? Na západě existuje určité povědomí, že opoziční média v Rusku jsou likvidována, novináři jsou zavíráni do vězení či pomalu stříleni...

Pokud jde o média, tak Rusko je v dnešní době docela tolerantní, a to i ve smyslu státní politiky. V Rusku je pluralita médií. Existují tam média, která jsou kritická vůči Putinovi. To bych zmínila noviny Vedomosti, rozhodně je to rozhlasová stanice Echo Moskvy, je to Novaja Gazeta, televizní kanál Dožd´ – česky Déšť. Je toho mnohem více. Nelze říci, že by protiputinovská média byla diskriminována či vytlačována. Spíše bych řekla, že v Rusku existuje určitá polarizace pohledu. Tím pádem každý novinář, který je jen obyčejný člověk, nemůže zůstat stranou toho, co děje kolem jeho vlasti. Tím pádem někteří novináři, pokud se to týká zahraniční politiky a vnějších vztahů, zapnou určitou vnitřní autocenzuru, aby neškodili vlastní zemi. Čili přimhouří u něčeho oko, protože si to okolnosti vyžadují. Nelze říci, že Rusko je nesvobodná země. A pokud si ještě vezmeme internet, tak to je prostor totální svobody a tam lze najít ledacos.

Celý text (EUPortal)


Autor: Lukáš Petřík

Datum: 14 června 2014

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: