WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Instalace programů v Mageia Linuxu (balíčky RPM)


V Mageia Linuxu se většina software instaluje tak snadným způsobem, že v porovnání s tím je totéž v Běžném operačním systému vysloveně otrocká dřina. Žádné pracné hledání na internetu, žádná CD diskotéka, žádné klepání na desítky tlačítek "Next". Mageia Linux totiž používá repozitáře (úložiště), umístěné většinou na veřejně přístupných serverech. Pouze pak zadáte k instalaci jméno balíčku. ten se stáhne i se závislostmi a vše se samočinně nainstaluje. Předtím je však nutno systému sdělit adresy těchto úložišť - tedy přidat zdroje.

Balíčky RPM jsou nativním zdrojem software v Mageia Linuxu. Nejčastěji obsahují programy či knihovny, mohou však obsahovat třebas i dokumentaci nebo ikonky. K instalaci software v Mageia Linuxu používejte především RPM balíčky (a nemáte-li vyšší požadavky, nemusíte ani nic jiného k instalaci používat). U nich máte záruku, že se nainstalují na správná místa v systému a budou spolupracovat s dalšími programy (závislosti), programy půjdou snadno aktualizovat či odinstalovat apod. PLATÍ TO OVŠEM JEN PRO RPM BALÍČKY URČENÉ (KOMPILOVANÉ) PRO MAGEIA LINUX! Viz UPOZORNĚNÍ dále v textu.


Instalace z RPM je v Mageia Linuxu velmi propracovaná a o vše se stará systém urpmi, který má i grafickou nadstavbu Správce software - přístupný například pomocí Ovládacího centra Mageia Linuxu, nebo přímo z příkazového řádku příkazem drakrpm. Systém řeší nejen tzv závislosti (balíčky RPM bývají v Mageia Linuxu často závislé na balíčcích s knihovnami nebo jinými programy), ale umožňuje pohodlnou instalaci software, přičemž balíčky mohou být nejen v lokální složce či na výměnném médiu (CD, DVD), ale také mohou být umístěny na internetu - Správce software je stáhne v případě potřeby a nainstaluje.


UPOZORNĚNÍ: Je nutné, aby tyto byly určeny pro danou distribuci (Mageia Linux), platformu (např. x86_64) a verzi (např. 4). Balíčky určené pro jinou distribuci jsou většinou nefunkční - mohou být instalovány na jiná místa než Mageia Linux očekává, mohou se hlásit pod odlišnými názvy, mívají zcela odlišné závislosti, atd.


Dále předpoklám, že máte nadefinovány vhodné zdroje software. Vlastní instalace je pak v Mageia Linuxu jednodušší nežli v Běžném operačním systému.


Instalace pomocí Webgurpmi

Dne 22.09.2009 jsem na tomto webu zprovoznil službu Webgurpmi, umožňující instalaci software pouhým klepnutím na speciální odkaz na webové stránce. Více v článku Webgurpmi - snadněji už to nejde.

Instalace pomocí Správce software (Ovládacího centra Mageia Linuxu)


Spusťte Správce software (klepněte levým tlačítkem myši na Hlavní nabídku, vyberte Nástroje → Systémové nástroje → Nastavit Váš počítač, klepnutím spusťte) - objeví se dialogové okno, do něhož napište heslo roota. Načež se objeví Ovládací centrum Mageia Linuxu, kde na výchozí kartě Správa software vyberte položku pojmenovanou jako Instalovat a odebírat software.

Spustí se okno Správa software. V něm do políčka najít napište název programu. Poté klepněte na tlačítko Hledat. Alternativně lze vybírat programy z nabídky v levém poli.

V pravém poli Správce software se objeví názvy balíčků jež jsou k dispozici. Před názvy balíčků je zaškrtávací políčko, za je ikona - žádná značí balíček, který dosud není v systému nainstalován, zelené kolečko se šipkou již nainstalovaný. Modré kolečko indikuje dostupnost novější verze, oranžové s bílou pomlčkou "jednosměrka" systémovou (neodstranitelnou) součást. U vybraného balíčku na toto zaškrtávací políčko klepněte levým tlačítkem myši, tím zvolíte že balíček bude zvolen k instalaci/odinstalaci. Příslušným způsobem se změní i ikona indikující daný stav.

Správce software

Obr. 1: Správce software

Může se objevit dialogové okno s výpisem které další balíčky je nutno kvůli závislostem nainstalovat/odinstalovat. Pokud souhlasíte, klepněte na OK. Pak můžete vybírat dále. Po dokončení výběru klepněte na tlačítko Použít. Balíčky se stáhnou ze zdrojů a nainstalují.

Klepnutím myší na balíček

Máte-li RPM balíček, v Mageia Linuxu v prostředí KDE (v leckterých dalších rovněž) postačí klepnout na soubor levým tlačítkem myši. Objeví se okénko s dotazem zda si přejete soubor stáhnout nebo nainstalovat. Klepněte na tlačítko Instalovat. Poté se objeví další dialogové okénko, do něhož napište heslo roota (administrátora systému). Program se nainstaluje, přičemž k vyřešení případných závislostí se použijí dostupné zdroje.

Předpokladem je asociace .rpm souborů s programem gurpmi (Instalace software). V KDE chybnou asociaci snadno změníte přes kontextové menu myši (položka Vlastnosti), nebo používejte pravé tlačítko myši - položka Otevřít pomocí -> Ostatní (v KDE, jinde podobně), popř. přes "Nastavení systému" (pouze KDE).

V příkazovém řádku

Jako root spusťte příkaz urpmi balíček. Další informace naleznete zde.

Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 01 červen 2009

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: