WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Přidání zdrojů software


V Mageia Linuxu se většina software instaluje tak snadným způsobem, že v porovnání s tím je totéž v Běžném operačním systému vysloveně otrocká dřina. Žádné pracné hledání na internetu, žádná CD diskotéka, žádné klepání na desítky tlačítek "Next". Mageia Linux totiž používá repozitáře (úložiště), umístěné většinou na veřejně přístupných serverech. Pouze pak zadáte k instalaci jméno balíčku. ten se stáhne i se závislostmi a vše se samočinně nainstaluje. Předtím je však nutno systému sdělit adresy těchto úložišť - tedy přidat zdroje.

K instalaci software uvedeném na tomto webu si přidejte tyto repozitáře: "Official (Core, Tainted, Non-free, vždy Release, Updates a Backports)" a samozřejmě mé (uvádím dále), uživatelé 64 bitové verze pro možnost instalace 32 bit softwaru ještě i zdroje 32 bit "Core (Release, Updates)". Pokud se Vám nechce vše přidávat jednotlivě, všechny najednou můžete přidat velice jednoduše: stáhněte a použijte balíček "Add Media". Odkaz je uveden dále.


Mnou vytvořené RPM balíčky jsou umístěny na tomto serveru. Z časových i technických důvodů jsou nové balíčky tvořeny výhradně pro aktuální, vyjímečně o generaci starší verze. Staré verze jsou ignorovány a úložiště časem mazána. Seznam zdrojů Cyron následuje. POZOR! V žádném případě nesmíte přidat jiné zdroje nežli ty, které jsou určeny PŘESNĚ pro Vaši verzi a architekturu.Snadné přidání zdrojů (úložišť) - Add Media


Snadnější už to být nemůže. Stáhněte a použijte balíček "Add Media". Návod je uvnitř. Stručně - klepnete myší na instalátor internetových zdrojů. Bližší popis + návod je zde. DOPORUČUJI!


Klasické přidání zdrojů pomocí Ovládacího centra Mageia Linuxu

Tento postup zde uvádím jen "do počtu", doporučuji použít Add Media. Znalost se Vám však bude hodit u starších verzí, jejihž repozitáře jsem již vymazal. Spusťte tedy Ovládací centrum Mageia Linuxu (Hlavní nabídka → Nástroje → Systémové nástroje → Nastavit váš počítač) a na záložce Správa softwaru vyberte položku Nastavit zdroje softwaru pro instalaci a aktualizaci.

Pro přidání oficiálních repozitářů klikněte na tlačítko Přidat. Z nabídky vyberte Kompletní sadu zdrojů. Po potvrzení se začnou přidávat jednotlivé oficiální zdroje Mageii. Žel tento způsob "zasviní" databázi balastem typu "Testing" a "Debug". Add Media tohle nedělá.

Přidání neoficiálních zdrojů (Cyron, aj) je těžší. Tedy spíš při více zdrojích otravnější. Předně si obstarejte jejich adresy. Pak zvolte z horní nabídky Soubor → Přidat vlastní zdroj. V dialogovém okně vyberte Typ zdroje - FTP server nebo HTTP server, Název - jakýkoli, URL - cesta ke zdroji. Jistě jste zjistili, že zdrojem může být i lokální složka s RPM balíčky. Zdroj může být i aktualizační - systém z něj pak aktualizuje. Poté jděte na "Volby -> Globální nastavení" a přepněte položku "Ověřte balíčky, které se mají instalovat" na "nikdy". Spusťte konzoli, přihlašte se jako "root" a spusťte příkaz alias urpmi='urpmi --no-verify-rpm'; echo -e "\nalias urpmi='urpmi --no-verify-rpm'" >> /etc/bashrc; alias gurpmi='gurpmi --no-verify-rpm'; echo -e "\nalias gurpmi='gurpmi --no-verify-rpm'" >> /etc/bashrc (jeden řádek). Doporučuji raději Add Media.

Přidat vlastní zdroj

Obr. 1: Přidat vlastní zdroj

Přidávání zdrojů v textové konzoli

K tomuto slouží příkaz urpmi.addmedia [volby] název cesta, například tedy urpmi.addmedia --update --no-verify-rpm Cyron Free http://www.cyron.cz/rpm/mageia/3/x86_64. Popisy voleb urpmi.addmedia zde.

Příklad - přidání zdroje "Games"

urpmi.addmedia --update --no-verify-rpm Cyron Games http://www.cyron.cz/rpm/all-rpm-distribution/rpm/games

Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 15 květen 2012

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: