WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

URPMI a spol - práce s RPM v příkazovém řádku


Urpm* (obecně urpmi) je sada nástrojů, používané v Mageia Linuxu ke správě RPM balíčků a zdrojů. Urpmi nástroje Vám spolehlivě poslouží, je možno provádět kouzla, která v grafických aplikacích učinit nelze. Mimochodem, všechny grafické programy pro práci s RPM urpmi využívají.

Základní přehled


 1. urpmi - (install) - instalace balíčku včetně závislostí
 2. urpme - (erase) - odinstalace nainstalovaných rpm balíčků
 3. urpmi.update - aktualizace seznamu balíčků pro vybraný zdroj(e)
 4. urpmi.addmedia - přidání zdroje (repozitáře, úložiště) RPM balíčků
 5. urpmi.removemedia - smazání zdroje RPM balíčků
 6. urpmf - (find) - vyhledání balíčků odpovídajících nějaké podmínce
 7. urpmq - (query) - dotazy na balíčky

URPMI


Nejčastější užití

 • urpmi balíček - nainstaluje balíček ze zdroje.
 • urpmi /cesta/balíček - nainstaluje lokální balíček. Zadává se celý název, doporučuji užívat hvězdičku (místo urpmi /cesta/super-program-co-musite-mit-0.0.0.1-0pre0000001.x86_64.rpm jen urpmi /cesta/su*.rpmPři instalaci lokálních balíčků se k řešení závislostí použijí dostupné zdroje.
 • urpmi /cesta/*.rpm - nainstaluje všechny RPM balíčky ve složce.
 • urpmi [volby] balíček - nainstaluje balíček (dle voleb).
 • urpmi --force balíčekA balíčekB balíčekC - přeskočí chybějící, ostatní nainstaluje.
 • urpmi --allow-nodeps balíček - povolí žádost na uživatele, zda instalovat bez kontroly závislostí. Pokud ani to nepomůže, můžete balíček stáhnout a násilím jej narvat do systému příkazem rpm -i --nodeps /cesta/balíček nebo ještě brutálnějším rpm -i --force /cesta/balíček - je tam ale jisté riziko. Přímo varuji laiky před použitím podobných příkazů k odinstalaci - jde to, ale nezastaví se před ničím! Pokud si natvrdo odinstalujete rpm či důležitou systémovou součást, reinstalace Vás asi nemine.
 • urpmi --update --auto-update --split-length 0 - aktualizuje systém, nejprve však všechny balíčky stáhne, je to bezpečnější.

Seznam všech voleb
 • --help - vypíše nápovědu.
 • --media - použít pouze uvedené zdroje, oddělené čárkou.
 • --excludemedia - nepoužít zadané zdroje, oddělené čárkami.
 • --update - použít pouze aktualizaci zdroje.
 • --searchmedia - použít pouze zadané zdroje pro vyhledávání požadovaných balíčků.
 • --sortmedia - třídit zdroje podle podřetězců oddělených čárkami.
 • --synthesis - použít daný soubor se syntézou místo databáze urpmi.
 • --auto - neinteraktivní mód, použije implicitní odpovědi k otázkám.
 • --auto-select - automaticky vybere balíčky pro aktualizaci systému.
 • --auto-update - provede aktualizaci zdrojů a poté aktualizaci systému.
 • --no-md5sum - vypnout kontrolu souborů MD5SUM.
 • --force-key - přinutí k aktualizaci klíče gpg.
 • --no-uninstall - nikdy se neptat na odstranění balíčku, přerušit instalaci.
 • --no-install - neinstalovat balíčky (pouze stáhnout).
 • --keep - pokud je to možné, ponechá existující a odmítne ty z požadovaných balíčků, které vyžadují odstranění jiných.
 • --split-level - rozdělit do menších transakcí, pokud se má instalovat nebo aktualizovat více balíčků než zadaná hodnota, výchozí hodnota je 20.
 • --split-length - malé velikost transakce, výchozí je 1.
 • --fuzzy, -y - vynutit přibližné vyhledávání.
 • --src, -s - další balíček je zdrojový.
 • --install-src - instalovat pouze balíček se zdroji (bez binárních souborů).
 • --clean - nejprve odstraní balíčky RPM z vyrovnávací paměti.
 • --noclean - neodstraňovat rpm balíčky z vyrovnávací paměti.
 • --justdb - aktualizovat pouze databázi RPM, ne souborový systém.
 • --replacepkgs - vynutit instalaci balíčků, které jsou již nainstalovány.
 • --force - spustí program i v případě, že některé balíčky chybí.
 • --allow-nodeps - povolí žádost na uživatele, aby instaloval balíčky bez kontroly závislostí.
 • --allow-force - povolí žádost na uživatele, aby instaloval balíčky bez kontroly závislostí a integrity.
 • --parallel - distribuovaný program urpmi na počítačích s přezdívkou.
 • --root - použít pro instalaci balíčků jiný kořenový adresář.
 • --urpmi-root - použít jiný kořenový adresář pro instalaci balíčků rpm a databázi urpmi.
 • --use-distrib - nastavit urpmi za provozu ze stromu distribuce, užitečné při instalaci chroot s volbou --root.
 • --probe-synthesis - použije soubor se syntézou.
 • --probe-hdlist - použije soubor hdlist.
 • --wget - použije program wget pro načtení souborů.
 • --curl - použije program curl pro načtení souborů.
 • --prozilla - použije program prozilla pro načtení souborů.
 • --curl-options - další volby k programu curl.
 • --rsync-options - další volby k programu rsync.
 • --wget-options - další volby k programu wget.
 • --prozilla-options - další volby k programu prozilla.
 • --limit-rate - omezení rychlosti stahování.
 • --resume - obnoví stahování částečně stažených souborů (–no-resume obnovení zakáže, implicitně je zakázáno).
 • --proxy - použij zadanou HTTP proxy, číslo portu se předpokládá 1080, jako výchozí (formát je <proxyhost[:port]>).
 • --proxy-user - uživatel a heslo, které se má použít u ověření proxy (formát je <uživatel:heslo>).
 • --bug - vygeneruje hlášení o chybě do adresáře zadaného následujícím parametrem.
 • --env - použij specifické prostředí (většinou hlášení o chybě).
 • --verify-rpm - zkontroluje před instalací podpis balíčku RPM (volba –no-verify-rpm toto vypne, jinak povoleno).
 • --test - pouze zkontrolovat, zda lze provést instalaci správně.
 • --excludepath - nebrat v úvahu cestu oddělenou čárkami.
 • --excludedocs - vynechá soubory s dokumentací.
 • --ignoresize - před instalací nekontrolovat prostor na disku.
 • --ignorearch - dovolí instalovat balíčky z jiných architektur.
 • --noscripts - nespustí skript(y) balíčku.
 • --repackage - před smazáním znovu zabalí soubory.
 • --skip - balíčky, jejichž instalace by měla být přeskočena.
 • --prefer - balíčky, které by měly být upřednostněny.
 • --more-choices - pokud je nalezeno více balíčků, bude se nabízet více voleb než implicitně.
 • --nolock - nezamkne se databáze balíčků RPM.
 • --strict-arch - aktualizovat pouze balíčky se shodnou architekturou.
 • -a - vybere všechny vyhovující z příkazové řádky.
 • -p - pokusí se najít balíček v položkách provides.
 • -P - nehledá balíček v položkách provides.
 • --quiet, -q - režim bez výpisů.
 • --verbose, -v - užvaněný režim.

URPME

Nejčastější užití
 • urpme balíček - odinstaluje balíček.
 • urpme [volby] balíček - odinstaluje balíček (dle voleb).
Seznam všech voleb
 • --help - vypíše nápovědu.
 • --auto - automaticky vybere balíček z výběru.
 • --test - zkontrolovat, zda lze dokončit odstranění správně.
 • --force - spustí program i v případě, že některé balíčky chybí.
 • --parallel - distribuovaný program urpmi na počítačích s přezdívkou.
 • --repackage - Před smazáním znovu zabalí soubory.
 • --root - použít pro odebrání balíčků jiný kořenový adresář.
 • --urpmi-root - použít jiný kořenový adresář pro instalaci balíčků rpm a databázi urpmi.
 • --noscripts - nespustí poinstalační skript(y) balíčku.
 • --use-distrib - nastavit urpme za provozu ze stromu distribuce, užitečné při (od)instalaci chroot s volbou –root.
 • --probe-synthesis - použije soubor se syntézou.
 • --probe-hdlist - použije soubor hdlist.
 • --verbose, -v - užvaněný režim.
 • -a - vybere všechny balíčky vyhovující výrazu.

URPMI.UPDATE

Nejčastější použití
 • urpmi.update [volby] název_zdroje - zaktualizuje zdroj "název_zdroje".
 • urpmi.update [volby] -a - zaktualizuje všechny zdroje (kromě vyjímatelných médií).
Přehled všech voleb
 • --help - vypíše nápovědu.
 • --wget - použije program wget pro načtení souborů.
 • --curl - použije program curl pro načtení souborů.
 • --prozilla - použije program prozilla pro načtení souborů.
 • --limit-rate - omezení rychlosti stahování.
 • --proxy - použij zadanou HTTP proxy, číslo portu se předpokládá 1080, jako výchozí (formát je <proxyhost[:port]>).
 • --proxy-user - uživatel a heslo, které se má použít u ověření proxy (formát je <uživatel:heslo>).
 • --update - aktualizovat pouze aktualizační zdroje.
 • --no-md5sum - vypnout kontrolu souborů MD5SUM.
 • --force-key - přinutí k aktualizaci klíče gpg.
 • --ignore - neaktualizovat, označit zdroje jako ignorované.
 • --no-ignore - neaktualizovat, označit zdroje jako zapnuté.
 • --urpmi-root - použít jiný kořenový adresář pro instalaci balíčků rpm a databázi urpmi.
 • --probe-rpms - nepoužije soubor syntézy/hdlist, použije soubory rpm přímo.
 • -a - vybere všechna nevyjímatelná média.
 • -c - smaže dočasný adresář.
 • -f - vynutí aktualizaci souborů syntézy/hdlist.
 • -ff - really force updating synthesis/hdlist.
 • -q - režim bez výpisů.
 • -v - režim s výpisy.

URPMI.ADDMEDIA

Nejčastější použití
 • urpmi.addmedia [volby] jméno <url> - přidá zdroj, <url> je jedno z následujících:
 • ftp:<host>/<cesta> - zdroj na FTP serveru.
 • http:<host>/<cesta> - zdroj na HTTP serveru.
 • ftp:<login>:<heslo>@<host>/<cesta> - zaheslovaný zdroj na FTP serveru.
 • [file:/]/<cesta> - lokální zdroj.
 • http:<host>/<cesta> - vyměnitelný zdroj.
Přehled všech voleb
 • --help - vypíše tuto nápovědu.
 • --wget - použije program wget pro načtení souborů.
 • --curl - použije program curl pro načtení souborů.
 • --prozilla - použije program prozilla pro načtení souborů.
 • --limit-rate - omezení rychlosti stahování.
 • --proxy - použij zadanou HTTP proxy, číslo portu se předpokládá 1080, jako výchozí (formát je <proxyhost[:port]>).
 • --proxy-user - uživatel a heslo, které se má použít u ověření proxy (formát je <uživatel:heslo>).
 • --update - vytvoří zdroj pro aktualizaci.
 • --probe-synthesis - použije soubor se syntézou.
 • --probe-hdlist - použije soubor hdlist.
 • --probe-rpms - použije soubory rpm (místo souborů syntézy/hdlist).
 • --no-probe - nepokoušet se hledat žádný soubor hdlist nebo soubor se syntézou.
 • --urpmi-root - použít jiný kořenový adresář pro instalaci balíčků rpm a databázi urpmi.
 • --distrib - automaticky vytvoří všechny zdroje z instalačního média.
 • --interactive - spolu s –distrib se zeptá na potvrzení u každého zdroje.
 • --all-media - spolu s –distrib přidá všechny zdroje ze seznamu
 • --from - pro seznam zrcadel se použije zadané URL, výchozí je http://www.mandrivalinux.com/mirrorsfull.list
 • --virtual - vytvoří virtuální zdroje, které jsou vždy aktuální, je povolen pouze protokol file:/ /.
 • --no-md5sum - vypnout kontrolu souborů MD5SUM.
 • --nopubkey - neimportovat veřejné klíče z přidaných zdrojů.
 • --raw - přidat zdroje do nastavení, ale neaktualizovat.
 • -c - smaže dočasný adresář.
 • -q - režim bez výpisů.
 • -v - režim s výpisy.

URPMI.REMOVEMEDIA

Nejčastější použití
 • urpmi.removemedia [volby] jméno - odstraní zdroj "jméno".
 • urpmi.removemedia [volby] -a - odstraní všechny zdroje.
Přehled všech voleb
 • --help - vypíše nápovědu.
 • -a - vybere všechna média.
 • -c - smaže dočasný adresář.
 • -y - přibližná shoda v názvu zdroje.
 • -q - režim bez výpisů.
 • -v - režim s výpisy.
 • --urpmi-root - použít jiný kořenový adresář pro instalaci balíčků rpm a databázi urpmi.

Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 31 květen 2009

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: